Avtalsvillkor

 

 

 

 

4. Webbutikens användning och personuppgifter

Kunden måste vara minst 18 år gammal för att göra beställningar i webbutiken. Kunden kan göra en beställning genom att logga in i webbutiken med ett My


 

5. Beställning

I webbutiken kan du beställa varor en enstaka gång ("Engångsbeställning"). Vissa varor kan även beställas som prenumerationer så att varorna levereras till Kunden i regelbundna intervaller, som bestäms av  ("Prenumerationsperiod"). Kunden uppmanas läsa mer om leveransintervallerna och tidpunkten för första leveransen innan denne undertecknar en Prenumerationsbeställning. En tidsbestämd beställning upphör när Prenumerationsperioden löper ut. En löpande beställning upphör när Kunden säger upp sin beställning.

Varor beställs i webbutiken genom att lägga dem i varukorgen och betala dem i webbutikens kassa. Kunden uppmanas att kontrollera innehållet i varukorgen innan beställningen slutförs. En bindande, betalningspliktig beställning uppstår när kunden skickar sin beställning i webbutiken. Därefter skickas en beställningsbekräftelse och aktuella köpevillkor automatiskt till kundens e-postadress när beställningen har tagits emot.  har rätt av en motiverad anledning att avslå en beställning eller delar av den även efter det att beställningsbekräftelsen har skickats.

I webbutiken kan det även finnas produktpaket, vars exakta innehåll inte har angetts (t.ex. Novelty Box med nyheter). Kunden förstår och godkänner att denne inte alltid i förväg känner till det exakta innehållet i produktpaketet.

 

6. Tillgång

strävar efter att alltid ha korrekt och aktuell information om produkterna i webbutiken men kan inte garantera uppgifternas korrekthet och att produkterna är tillgängliga. Vissa produkter i webbutiken är så kallade säsongsprodukter, som endast säljs i begränsat antal. Produkter som presenteras i webbutiken kan även vara slut för tillfället eller slutsålda.


 

7. Priser

Priserna som anges i webbutiken avser minimipriser som gäller tillsvidare eller under en i förväg meddelad tidsperiod (t.ex. kampanjpriser och rabatter). Alla priser inkluderar moms och samtliga betalningar debiteras i SEK. Vid beställning till ett land utanför EU inkluderar priset inte moms.

Priserna anges exklusive frakt och andra eventuella hanterings- och tilläggskostnader, dessa anges separat i webbutikens kassa innan beställningen godkänns. Samma uppdelning visas även på beställningsbekräftelsen som skickas till Kunden. Priserna som anges i webbutiken gäller endast via webbplatsen 

 

8. Betalning

Kunden kan betala sin beställning i webbutiken via de betalningsalternativ som anges för Kunden. Betalningsalternativen bestäms efter innehållet i Kundens varukorg.

Engångsbeställningar debiteras Kunden vid köptillfället. Prenumerationsleveranser debiteras Kunden i överenskomna intervaller, med ett förbestämt betalningssätt (t. ex. med bankkort). Den första debiteringen sker vid beställningstillfället.

I samband med betalningen är det även möjligt att använda eventuella förmånskoder som  erbjudit Kunden, som kan ge rätt till produkt- eller beställningsspecifik rabatt eller fri frakt.

 

9. Leverans

Beställningen levereras enligt det leveranssätt som Kunden har valt. Leveransbekräftelse och försändelsens spårningskod skickas till Kundens e-postadress när produkten har paketerats för leverans vid  lager. Kunden kan följa leveransen i leveranspartnerns tjänst. Om det paketskåp som kunden har valt är fullt kommer paketet automatiskt skickas till närmaste paketskåp/utlämningsställe. Kunden kommer få information om det nya paketskåpet/utlämningsstället via SMS.

 

Store levererar också till Storbritannien, Norge och Schweiz. Tullklareringen eller de kostnader, skatter eller andra avgifter som orsakas av tullklareringen i destinationslandet inte ingår i produktens pris eller i portokostnaderna. Kunden ansvarar själv för avgifter som orsakas av tullklareringen, skatter och övriga kostnader i destinationslandet. Tullklareringen sker i samband med att paketet tas emot. Om kunden beställer produkten som en gåva, blir avsändaren  och leveransen kommer därför inte betraktas som en gåva. 

r.

Presentkortet skickas till kundens angivna e-postadress när det betalats. Om Kunden köper endast presentkort debiteras ingen leveranskostnad.

Presentkortet är ett värdefullt dokument, som det lönar sig att förvara med omsorg. Presentkortet kan inte bytas ut mot pengar och ett försvunnet eller stulet kort kan inte ersättas. Presentkortet kan inte laddas på nytt. Eventuella rabatt-/förmånskoder kan inte användas för köp av presentkort.
Flera presentkort kan användas för betalning av samma beställning. Presentkortet kan inte användas för köp av ett annat presentkort. Om presentkortet ges till en annan person är det på kundens ansvar att berätta om presentkortets avtalsvillkor.

Presentkortets värde avdras från beställningens summa och presentkortet debiteras i samband med betalning. Om presentkortets värde överstiger beställningens värde kan resterande saldo användas för senare inköp. Om beställningens värde överskrider presentkortets värde betalar Kunden mellanskillnaden. Presentkortets aktuella saldo och giltighetstid kan kontrolleras i  kundtjänst eller via dess länk i e-posten.

 

11. Ångerrätt

11.1 Engångsleverans av livsmedel

Kunden har inte rätt att ångra engångsleveranser av livsmedel.

11.2 Prenumerationsperiod eller tidsbestämd prenumeration

Kunden har rätt att returnera en Prenumerationsbeställning som denne gjort i webbutiken senast 14 dagar efter mottagandet av prenumerationsperiodens första leverans. På grund av hälso- eller hygienskäl gäller returrätten inte om förpackningen har öppnats.

11.3 Andra produkter än livsmedel

Kunden har rätt att returnera en beställning som denne gjort i webbutiken, som inte avser livsmedel, senast 14 dagar efter produktens mottagande. Returrätten gäller dock inte för en produkt som är tillverkad eller modifierad enligt Kundens krav (specialanpassad produkt). Badkläder och underkläder kan endast returneras om produkten är oanvänd.

11.4 Förfarande vid ångerrätt

Om Kunden vill ångra en beställning ska Kunden returnera produkten till Fazer samt fylla i och bifoga returblanketten. Produkter som medföljt ordern på köpet ska också returneras om produkten som berättigar till dessa returneras.

Returrätten förutsätter att produkten returneras komplett i originalförpackningen och produkten eller förpackningen får inte ha märken efter användning. Badkläder och underkläder kan endast returneras om produkten är oanvänd. Om den returnerade produkten har använts i strid med Kundens lagstadgade omsorgsplikt har rätt att debitera Kunden för värdeminskning upp till produktens totalpris. På grund av hälso- eller hygienskäl gäller returrätten inte livsmedelsprenumerationer (prenumerationsperiod) om produktförpackningen har öppnats.

Produkterna har inte bytesrätt. Om du vill byta den produkt som du har beställt måste den returneras till . Efter det kan du göra en ny beställning av den produkt du vill ha. Produkterna säljs till de priser som gäller vid tidpunkten för köpet. Om den ursprungliga beställningen har innehållit produkter till erbjudandepris och erbjudandet har upphört innan beställningen har gjorts, debiteras den nya beställningen till de priser som gällde vid tidpunkten för köpet.

 

12. Kontroll av produkterna och reklamationer

Kunden har inte reklamationsrätt för sådant produktfel som berott på att Fazer enligt kundens anvisning levererat produkten till en adress vars miljö inte uppfyller angivna rekommendationer för produktens hållbarhet (till exempel ifall produkten levereras till en postlåda på sommaren). Kunden bär ansvaret för att så snabbt som möjligt efter leverans överföra produkten till ändamålsenliga förvaringsutrymmen.

 

13. Force majeure
 frånsäger sig allt ansvar för leveransförseningar eller andra avtalsbrott som beror på oöverstiglig hinder (force majeure).

 

14. Tillämplig lagstiftning och behörig domstol
På dessa villkor tillämpas Finlands lag, utom dess lagvalsbestämmelser, såvida ingenting annat föranleds av tvingande lagstiftning i Kundens hemort.

Avtalsparterna ska i första hand sträva efter att genom förhandling lösa eventuella tvister som gäller dessa villkor eller deras tillämpning. Tvister som inte kan lösas genom förhandling mellan avtalsparterna ska lösas vid Helsingfors tingsrätt i Finland. Kunden har dock alltid rätt att hänskjuta tvistlösningen till en domstol på sin hemort eller någon annan instans som behandlar konsumenttvister. I Finland är Konsumenttvistenämnden en sådan instans. Innan kunden går till domstol eller någon annan instans som behandlar konsumenttvister rekommenderas att Kunden först kontaktar konsumentrådgivningen i sitt eget land.

Kunden har även möjlighet att få en tvist gällande köp via webben prövad genom alternativ tvistlösning utanför allmän domstol via Europakommissionens webbaserade ODR-forum för tvistlösning (ODR = Online Dispute Resolution). Mer information om ODR-forumet finns här:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage